Aroma marketing: Technológia

Technológia použitá na aplikáciu vôní prostredníctvom zariadení spoločnosti Aroma Marketing s.r.o je založená na jej najúčinnejšom spôsobe a tým je nebulizácia. Nebulizácia je jav, pri ktorom dochádza k premene látky kvapalného skupenstva (v našom prípade vonnej náplne) na plynné. Výsledkom je jemná hmlovina vonnej látky dokonale zmiešaná s okolitým prostredím. Nebulizácia sa veľmi často používa v zdravotníctve, kedy sú účinné látky obsiahnuté v liečivách transformované použitím nebulizátora do formy, ktorá je vhodná na inhalovanie.

Nebulizácia a teda premena kvapalného skupenstva náplne na plynné funguje na princípe tzv. venturiho efektu. Do kvapalnej náplne je prostredníctvom kompresoru vháňaný vzduch, ktorý kvapalinu tlačí do trysky, kde je táto pôsobením tlaku premenená na veľmi účinnú jemnú hmlovinu.

Výhody použitia nebulizácie v Aroma marketingu:

  • vonné častice sú až niekoľko 1000 x menšie (v porovnaní s bežným aerosolovým osviežovačom)
  • rýchlosť padania voných častích je niekoľko 100 x nižšia (v porovnaní s bežným aerosolovým osviežovačom)
  • veľmi vysoká účinnosť a efektivita
  • vonné častice neobsahujú žiadne známky kvapaliny = nezanechávajú žiadne stopy na povrchu

Využívanie nebulizácie je najmodernejším, najúčinnejším a najspoľahlivejším spôsobom aplikácie vône v prostredí. Premena kvapalného skupenstva vonnej náplne na plynné zabezpečuje navyššiu možnú efektivitu aplikácie vône. Mikroskopické čiastočky vône, ktorých rýchlosť padania je niekoľkosto násobne nižšia v porovnaní s klasickým aerosolovým sprayom, sa voľne vznášajú v prostredí a prúdiacim vzduchom sú transportované do prostredia. Využitie princípu nebulizácie v našich zariadeniach má za následok vysokú efektivitu a úsporu náplne pri používaní zariadení radu Aroma Streamer. Vonné častice navyše nezanechávajú absolútne žiadne stopy na žiadnom povrchu, čo umožňuje zariadenia Arom Streamer používať v akomkoľvek prostredí.

Použitie nebulizácie v prístrojoch spoločnosti Aroma Marketing s.r.o radí naše zariadenia medzi špičku na celosvetovom trhu. O kvalite našich zariadení svedčí aj používanie komponentov, ktoré sú využívané v zdravotníctve. Zariadenia rady Aroma Streamer používajú rovnaký kompresor, aký je používaný pri výrobe dýchacích prístrojov a zariadení na transformáciu krvy určených pre nemocnice. Použitie materiálov ako tvrdené sklo a kov navyše dávajú našim zariadeniam exkluzívny a luxusný dizajn. Zariadenia rady Aroma Streamer od spoločnosti Aroma Marketing s.r.o vynikajú svojou spoľahlivosťou, efektivitou a veľmi tichou prevádzkou čo umožňuje ich použitieakýchkoľvek priestoroch.

V porovnaní s konkurenciou, sú naše zariadenia:

  • niekoľkonásobne ŤICHŠIE (komponenty používané v nemocničnom prostredí)
  • neporovnateľne KRAJŠIE (použitie ušľachtilých a kvalitných materiálov)
  • v prevádzke oveľa JEDNODUCHŠIE (jedinečný systému výmeny vonných náplní)