Výskum a vývoj

Aroma Marketing je inovatívna spoločnosť, ktorá pracuje na projektoch aplikovaného vývoja a výskumu s cieľom priniesť na trh nové a bezkonkurenčné riešenia v oblasti aroma marketingu. Investície do aplikovaného výskumu sú v spoločnosti Aroma Marketing jednou zo strategických úloh. Jedným z prvých výsledkov výskumno-vývojovej činnosti je projekt dispenzačného systému do interiérov, ktorý by predĺžil trvanie účinku vôní na správanie a pohodu ľudí v interiéroch. Na základe dlhodobej výskumnej a vývojovej činnosti sa nám podarilo vyvinúť miniatúrne dispenzačné zariadenie, ktoré umožňuje napríklad vytvoriť jedinečnú atmosféru pre jednotlivé produkty v miestnosti. Vieme tak lepšie formovať zákaznícky zážitok. Do budúcnosti sa chceme vo väčšej miere zamerať na skúmanie vplyvu vôní na správanie ľudí a možnosti prípravy nových vôní, presne podľa akýchkoľvek potrieb definovaných klientom.

Uvedomujeme si potrebu inovácií v našej segmente a chceme zvýšiť ich počet a úroveň. Všetky vyššie spomínané realizované projekty sú financované z vlastných zdrojov spoločnosti.