Meranie spokojnosti vašich zákazníkov

Zmeriame a vyhodnotíme reálnu spokojnosť vašich zákazníkov vďaka inteligentnému kiosku. Kiosk dokáže snímať tváre, reakcie a spokojnosť. Zároveň aromatizuje priestor na základe rôznych faktorov prostredia.

Získať autentickú spätnú väzbu je veľakrát ťažké. Ľudia totiž nemusia vyplniť do elektronického formulára správne a úprimné údaje. 

S naším Aroma KIOSKom získate neskreslené dáta o spokojnosti a emóciách vašich zákazníkov. Kiosk dokáže napríklad snímať výrazy tváre počas čítania obrazovky či vypĺňania dotazníka spokojnosti a vyhodnocovať ich do prehľadných štatistík.

Vďaka elegantnému dizajnu sa Aroma KIOSK hodí do akéhokoľvek priestoru

Ako Aroma KIOSK funguje

Vďaka cielenému (formulár spokojnosti), no predovšetkým nevedomému feedbacku (senzory na vyhodnocovanie mimiky) vám Aroma KIOSK zbiera cenné a užitočné informácie rýchlo a jednoducho. Všetky informácie sú následne zobrazované v prehľadných štatistikách. Dokážete tak rýchlejšie vyhodnotiť súčasný stav vášho predajného miesta a získate tiež presnejší obraz o spokojnosti zákazníkov. 

Navyše, s KIOSKom dáte zákazníkovi jasne najavo, že je pre vás jeho názor dôležitý a je vo vašom záujme urobiť všetko pre naplenenie jeho spokojnosti s vašimi službami či predávaným produktom. 

Všetky otázky a možnosti vo formulári na obrazovke KIOSKU si dokážete navoliť sami presne podľa vašich potrieb a preferencií podľa toho, čo aktuálne chcete vedieť. Zákazníci odpovedajú prostredníctvom ilustračných ikoniek, ktoré vyjadrujú jednotlivé hodnotiace kritéria. 

Rozšírená a plná verzia KIOSKU má naviac na prezentačnom paneli zabudované senzory na meranie a následné vyhodnocovanie reakcií, emócií a nálad zákazníkov.

Aromatizovanie s Aroma KIOSKom

Okrem zaznamenávania reakcií, emocií a nálad dokáže prezentačný panel rozptyľovať vonné častice do svojho okolia. Vďaka vhodne zvolenej vôni môžete prispieť k celkovej spokojnosti zákazníkov. 

Vôňa dokáže prilákať nových zákazníkov, zvýšiť vnímanú hodnotu tovarov a služieb a tiež zvýšiť spokojnosť zákazníkov. Použitím vône dokážete vytvoriť so zákazníkom spojenie na hlbšej emocionálnej úrovni, čo mu prinesie zapamätateľný zážitok. 

Základná verzia KIOSK - X1

 • muti-dotykový displej;
 • prezentácia multimediálneho obsahu (obrázky, fotky, videá, dotazníky spokojnosti);
 • aromatizácia priestoru;
 • zabudovaná detekcia na rozpoznávanie osoby v blízkosti zariadenia a následne zobrazenie obsahu na displeji;
 • zbieranie a ukladanie informácií o zákazníkoch na účely ďalšieho použitia.

Rozšírená verzia KIOSK - X2

 • zabudované senzory na meranie a následné vyhodnocovanie reakcií, emócii a nálad zákazníkov;
 • muti-dotykový displej;
 • prezentácia multimediálneho obsahu (obrázky, fotky, videá, dotazníky spokojnosti);
 • aromatizácia priestoru na základe rôznych faktorov, ktoré vplývajú na náladu človeka ako teplota, vzduch, vlhkosť, počasie;
 • zabudovaná detekcia na rozpoznávanie osoby v blízkosti zariadenia a následne zobrazenie obsahu na displeji;
 • zbieranie a ukladanie informácií o zákazníkoch na účely ďalšieho použitia.

Plná verzia KIOSK - X3

 • vyhodnotenie neuromarketingovej analýzy v reálnom čase,
 • zabudované senzory na získavanie emócií na základe infračerveného snímania;
 • muti-dotykový displej;
 • prezentácia multimediálneho obsahu (obrázky, fotky, videá, dotazníky spokojnosti);
 • aromatizácia priestoru na základe rôznych faktorov, ktoré vplývajú na náladu človeka ako teplota, vzduch, vlhkosť, počasie;
 • zabudovaná detekcia na identifikáciu počtu osôb v priestore;
 • zabudované senzory na meranie a následné vyhodnocovanie reakcií, emócii a nálad zákazníkov;
 • zbieranie a ukladanie informácií o zákazníkoch na účely ďalšieho použitia.
   

Zaujali sme vás?

Pomocou aroma marketingu je možné pozitívne ovplyvňovať správanie vašich zákazníkov, zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov a vytvárať kladné a dlhodobé emócie spojené s vašou značkou.