Vedeli ste, že…

Pomocou Aroma marketingu je možné pozitívne ovplyvňovať správanie vašich zákazníkov, zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov a vytvárať kladné a dlhodobé emócie spojené s vašou značkou?


1až 75%
Našich emócií je generovaných na základe pachu.
1až 80%
Našich nákupných rozhodnutí je impulzívnych.


Vedeli ste, že si pamätáme:


1len 2%
z toho, čo počujeme
1len 15%
na základe chuti
1až 35%
z toho čo cítime

Povedali o Aroma marketingu

Martin Lindstrom (Buyology. 2009)

"Vďaka vanilkovej vôni v dámskom oddelení sa predaj zdvojnásobil."


Sense of Smell Institute

"Ľudia si stonásobne viac pamätajú čo cítia, ako to, čo vidia, počujú alebo čoho sa dotknú."


Martin Lindstrom (Brand Sense: Sensory Secrets Behind the Stuff We Buy. 2010)

"Až keď sa vôňa rozniesla po obchode, sa predaj zvýšil o 34%."


Dr. Alan R. Hirsch (Smell & Taste Treatment and Research Foundation in Chicago.)

"Vďaka použitiu aroma marketingu je možné zvýšiť predaj športových potrieb o 6%. Doba ktorú zákazníci strávili v predajni sa zvžšila o 18%."


Dr. Alan R. Hirsch (Effects of Ambient Odors on Slot-Machine Usage in a Las Vegas Casino 1995)

"Výsledky štúdie v jednom z Amerických kasín ukazujú, že výherné automaty v aromatizovaných priestorch vykazovali až o 49% väčšie zisky v porovnaní s automatom v nearomatizovanom prostredí."


Martin Lindstrom (Brand Sense: Build Powerful Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight, and Sound. 2005)

Vedecké štúdie jasne ukazujú, že až 75% všetkych našich emócií je generovaných na základe pachu.


Využitie Aroma marketing v segmetoch

Aroma marketing využívajú

Mám záujem o bezplatnú konzultáciu