Späť na zoznam
7. jún 2018
Marketing

Čo je neuromarketing a ako sa dá využiť?

Neuromarketing sa zaoberá nákupnou aktivitou zákazníkov, ktorá sa odohráva v “nevedomej” časti mozgu

Pre marketérov vždy bolo najväčšou výzvou dosahovať čo najlepšie výsledky (zvýšenie tržieb a povedomia o značke/produkte/službe) za menej peňazí. Cieľom je pochopiť, ako vlastne zákazníci fungujú a čo ovplyvňuje ich rozhodnutie nakúpiť.

Správanie zákazníkov podvedome definuje to, čo chcú, koľko za to majú zaplatiť a vo veľkej miere aj to, aké propagačné aktivity na nich útočia každý deň a z každej strany. 

Čo je neuromarketing?

Pri rozhodovaní, či si niečo kúpime alebo nie, nám vo veľkej miere pomáha naše podvedomie. Vedci na Harvardskej univerzite zistili, že rozsiahla časť nášho myslenia a rozhodovania prebieha podprahovo. Takže aj väčšina našej nákupnej aktivity prebieha podprahovo a odohráva sa v “nevedomej” časti mozgu, v ktorej sa okrem rozhodovacích procesov spracúvajú aj emócie. 

Správanie zákazníkov definuje to, čo chcú, koľko za to majú zaplatiť

Správanie zákazníka je iracionálne a do nákupného rozhodovania zapája svoje emócie.

Neuromarketing sleduje, ktoré emócie sú relevantné pri ľudskom rozhodovaní a ako ľudský mozog reaguje na rôzne zmyslovo-marketingové podnety. 

Neuromarketing testuje dopad reklamy, packagingu a iných marketingových podnetov na ľudský mozog, pričom sa meria sila týchto stimulov, napr. pomocou fMRI (funkčná magnetická rezonancia). Neuromarketing sa v praxi zaoberá tým, prečo napr. obal výrobku v istom dizajne (farebnosť, veľkosť, obrázok…) stimuluje mozog zákazníkov viac, ako iný variant. Teraz už možno viete aj to, prečo je na titulkách časopisov v 90 % prípadov žena s upreným pohľadom. 

Neuromarketing kombinuje marketing, neurológiu, psychológiu, či sociológiu. Marketing je v podstate čokoľvek, čo pomôže dostať produkt/službu do povedomia zákazníkov, zapamätať si ho/ju a v konečnom dôsledku aj predať. Neuromarketing do tohto procesu zapája poznatky z výskumu ľudského správania - ktoré produkty/služby a prečo zákazníci vnímajú atraktívnejšie ako iné. 

Neuromarketing skúma skutočné preferencie zákazníkov, ktoré nie sú subjektívne ovplyvnené, napr. zaujatím k značke. 

Výsledkom neuromarketingu je efektívna marketingová komunikácia, nastavená podľa skutočných mozgových reakcií a optimalizácia samotného produktu ako celku. Pretože, keď si kupujeme produkt, tak nás zaujíma ako celok - značka, materiál, balenie, cena, umiestnenie, reklama. Produkt ako celok v nás vyvoláva emócie. 

Pekný packaging dokáže zvýšiť predajnosť produktov

Vďaka tomuto poznatku mnohé spoločnosti po celom svete natrvalo zmenili spôsob získavania zákazníkov.

Neuromarketing vo vybraných odvetviach marketingu

Neuromarketing & produktový dizajn, packaging

  • Nielen funkčnosť a cena ale aj celkový dizajn (materiál či spôsob balenia) pôsobia na zákazníka a jeho skúseností s produktom ako celok. Aplikácia princípov neuromarketingu môže poskytnúť výborný insight o finálnom dizajne produktov a jeho emocionálnych účinkoch na zákazníka.

Neuromarketing & pricing

  • Marketéri vedia, že cena je stále jednou z najdôležitejších premenných, ktorá rozhoduje o úspechu predaja produktov/služieb. Vedomosti o tom, ako zákazníci vnímajú a spracúvajú ceny sú pridanou hodnotou neuromarketingu v tejto časti marketingového procesu.

Neuromarketing & zákaznícky servis

  • Zákaznícky servis vo veľkej miere závisí od kvality interakcie medzi zákazníkom a zamestnancom. Vnímanie zákazníckeho servisu je emocionálny proces (na oboch stranách). Kvalitný zákaznícky servis dokáže poraziť aj vyššiu cenu! Neuromarketing vás naučí, na ktoré frázy zákazníci reagujú najlepšie a čo pri zákazníckom servise očakávajú.

Neuromarketing & reklama

  • Tvorba reklám je kreatívny proces, ktorému neuromarketing pridáva hodnotu tým, že dokáže lepšie pochopiť účinky reklám na ľudí. Spolupráca kreatívcov a neuromarketingových špecialistov zvyšuje dopad reklamy na predaj produktov/služieb, ktoré propaguje. 

Neuromarketing a aroma marketing

Všetko, čo sme kedy zažili si uchovávame a to bez ohľadu na to, ktorými zmyslami sme to prijali. Vývojovo najstaršie zmysly sú čuch, resp. chuť a hmat. To, čo sme zachytili práve týmito troma zmyslami si v pamäti uchovávame najlepšie a najdlhšie. Omnoho mladšie zmysly sú zrak a sluch - používame ich denno-denne a spracúvame nimi 90 % vedomých aj nevedomých podnetov. A práve preto, že dnes na zákazníka z každej strany “útočia” samé audiovizuálne reklamy, je dôležité zaujať ho a ovplyvniť k nákupu inak. 

Vône a zvuky majú pre zákazníka omnoho väčší význam, ako akékoľvek logo, ktoré vníma vizuálne. Podprahová reklama pôsobí na spotrebiteľa silnejšie.

Vône a zvuky majú pre zákazníka omnoho väčší význam, ako akýkoľvek vizuálny podnet

Aroma marketing špecifickými vôňami prevoniava priestory v rôznych segmentoch spoločenského života (obchody, kaviarne, finančné inštitúcie, hotely, fitness centrá…). Vône stimulujú zmysly a vytvárajú vhodné emócie a podporujú zapamätanie si toho, ako sme sa v priestore cítili. Vďaka tomu je možné intuitívne ovplyvňovať správanie zákazníkov a vytvárať silnejšie povedomie o značke.

Neuromarketing v rámci aroma marketingu skúma, ako vône pôsobia na zákazníka a ktoré vône sú vhodné do akých priestorov. Tiež vyhodnocuje, ako sa zvýšila spokojnosť zákazníkov so službami v priestoroch, kde bola použitá vôňa. Jedným z nástrojov na takéto vyhodnocovanie je napríklad Aroma KIOSK.


Podobný obsah


3. február 2020
Marketing

Ako pôsobila vôňa na Mercedes Benz Fashion weeku?

Módna horúčka v Sydney bola odhalením kolekcií najpopulárnejších dizajnérov Austrálie.

29. máj 2020
Marketing

Lepší marketing vďaka voňavým priestorom

Predajcovia vedia už desiatky rokov, že skúsenosť s nákupom by mala byť komplexnou skúsenosťou. Platí to aj dnes, v období neistoty a finančných problémov. Zákazníci vidia v nakupovaní únik od každodenných povinností. Obchody sú tak miestom, kde sa môžu stratiť a cítiť sa šťastní.

25. január 2018
Marketing

Tvorte povedomie o značke so scent marketingom

Už nestačí len vidieť a počuť. Dnešný zákazník je oveľa senzitívnejší. Ľudia si pamätajú niekoľkonásobne viac toho, čo cítia a aký pocit to v nich zanechalo než toho, čo vidia a počujú.

Zaujali sme vás?

Pomocou aroma marketingu je možné pozitívne ovplyvňovať správanie vašich zákazníkov, zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov a vytvárať kladné a dlhodobé emócie spojené s vašou značkou.