Späť na zoznam
7. júl 2022
Marketing

Čo je neuromarketing a ako sa dá využiť?

Neuromarketing sa zaoberá nákupnou aktivitou zákazníkov, ktorá sa odohráva v “nevedomej” časti mozgu

Pre marketérov vždy bolo najväčšou výzvou dosahovať čo najlepšie výsledky (zvýšenie tržieb a povedomia o značke/produkte/službe) za menej peňazí. Cieľom je pochopiť, ako vlastne zákazníci fungujú a čo ovplyvňuje ich rozhodnutie nakúpiť.

Správanie zákazníkov podvedome definuje to, čo chcú, koľko za to majú zaplatiť a vo veľkej miere aj to, aké propagačné aktivity na nich útočia každý deň a z každej strany. 

Čo je neuromarketing?

Pri rozhodovaní, či si niečo kúpime alebo nie, nám vo veľkej miere pomáha naše podvedomie. Vedci na Harvardskej univerzite zistili, že rozsiahla časť nášho myslenia a rozhodovania prebieha podprahovo. Takže aj väčšina našej nákupnej aktivity prebieha podprahovo a odohráva sa v “nevedomej” časti mozgu, v ktorej sa okrem rozhodovacích procesov spracúvajú aj emócie. 

Správanie zákazníkov definuje to, čo chcú, koľko za to majú zaplatiť

Správanie zákazníka je iracionálne a do nákupného rozhodovania zapája svoje emócie.

Neuromarketing sleduje, ktoré emócie sú relevantné pri ľudskom rozhodovaní a ako ľudský mozog reaguje na rôzne zmyslovo-marketingové podnety. 

Neuromarketing testuje dopad reklamy, packagingu a iných marketingových podnetov na ľudský mozog, pričom sa meria sila týchto stimulov, napr. pomocou fMRI (funkčná magnetická rezonancia). Neuromarketing sa v praxi zaoberá tým, prečo napr. obal výrobku v istom dizajne (farebnosť, veľkosť, obrázok…) stimuluje mozog zákazníkov viac, ako iný variant. Teraz už možno viete aj to, prečo je na titulkách časopisov v 90 % prípadov žena s upreným pohľadom. 

Neuromarketing kombinuje marketing, neurológiu, psychológiu, či sociológiu. Marketing je v podstate čokoľvek, čo pomôže dostať produkt/službu do povedomia zákazníkov, zapamätať si ho/ju a v konečnom dôsledku aj predať. Neuromarketing do tohto procesu zapája poznatky z výskumu ľudského správania - ktoré produkty/služby a prečo zákazníci vnímajú atraktívnejšie ako iné. 

Neuromarketing skúma skutočné preferencie zákazníkov, ktoré nie sú subjektívne ovplyvnené, napr. zaujatím k značke. 

Výsledkom neuromarketingu je efektívna marketingová komunikácia, nastavená podľa skutočných mozgových reakcií a optimalizácia samotného produktu ako celku. Pretože, keď si kupujeme produkt, tak nás zaujíma ako celok - značka, materiál, balenie, cena, umiestnenie, reklama. Produkt ako celok v nás vyvoláva emócie. 

Pekný packaging dokáže zvýšiť predajnosť produktov

Vďaka tomuto poznatku mnohé spoločnosti po celom svete natrvalo zmenili spôsob získavania zákazníkov.

Neuromarketing vo vybraných odvetviach marketingu

Neuromarketing & produktový dizajn, packaging

  • Nielen funkčnosť a cena ale aj celkový dizajn (materiál či spôsob balenia) pôsobia na zákazníka a jeho skúseností s produktom ako celok. Aplikácia princípov neuromarketingu môže poskytnúť výborný insight o finálnom dizajne produktov a jeho emocionálnych účinkoch na zákazníka.

Neuromarketing & pricing

  • Marketéri vedia, že cena je stále jednou z najdôležitejších premenných, ktorá rozhoduje o úspechu predaja produktov/služieb. Vedomosti o tom, ako zákazníci vnímajú a spracúvajú ceny sú pridanou hodnotou neuromarketingu v tejto časti marketingového procesu.

Neuromarketing & zákaznícky servis

  • Zákaznícky servis vo veľkej miere závisí od kvality interakcie medzi zákazníkom a zamestnancom. Vnímanie zákazníckeho servisu je emocionálny proces (na oboch stranách). Kvalitný zákaznícky servis dokáže poraziť aj vyššiu cenu! Neuromarketing vás naučí, na ktoré frázy zákazníci reagujú najlepšie a čo pri zákazníckom servise očakávajú.

Neuromarketing & reklama

  • Tvorba reklám je kreatívny proces, ktorému neuromarketing pridáva hodnotu tým, že dokáže lepšie pochopiť účinky reklám na ľudí. Spolupráca kreatívcov a neuromarketingových špecialistov zvyšuje dopad reklamy na predaj produktov/služieb, ktoré propaguje. 

Neuromarketing a aroma marketing

Všetko, čo sme kedy zažili si uchovávame a to bez ohľadu na to, ktorými zmyslami sme to prijali. Vývojovo najstaršie zmysly sú čuch, resp. chuť a hmat. To, čo sme zachytili práve týmito troma zmyslami si v pamäti uchovávame najlepšie a najdlhšie. Omnoho mladšie zmysly sú zrak a sluch - používame ich denno-denne a spracúvame nimi 90 % vedomých aj nevedomých podnetov. A práve preto, že dnes na zákazníka z každej strany “útočia” samé audiovizuálne reklamy, je dôležité zaujať ho a ovplyvniť k nákupu inak. 

Vône a zvuky majú pre zákazníka omnoho väčší význam, ako akékoľvek logo, ktoré vníma vizuálne. Podprahová reklama pôsobí na spotrebiteľa silnejšie.

Vône a zvuky majú pre zákazníka omnoho väčší význam, ako akýkoľvek vizuálny podnet

Aroma marketing špecifickými vôňami prevoniava priestory v rôznych segmentoch spoločenského života (obchody, kaviarne, finančné inštitúcie, hotely, fitness centrá…). Vône stimulujú zmysly a vytvárajú vhodné emócie a podporujú zapamätanie si toho, ako sme sa v priestore cítili. Vďaka tomu je možné intuitívne ovplyvňovať správanie zákazníkov a vytvárať silnejšie povedomie o značke.

Neuromarketing v rámci aroma marketingu skúma, ako vône pôsobia na zákazníka a ktoré vône sú vhodné do akých priestorov. Tiež vyhodnocuje, ako sa zvýšila spokojnosť zákazníkov so službami v priestoroch, kde bola použitá vôňa. Jedným z nástrojov na takéto vyhodnocovanie je napríklad Aroma KIOSK.


Podobný obsah


24. október 2017
Marketing

Ako sme prevoňali tohtoročný Fashion LIVE!

Aroma marketing tento rok prevoňala najočakávanejšie módne podujatie Fashion LIVE! vlastnou vôňou, špeciálne pripravenou pre tento ročník.

11. november 2019
Marketing

Aroma branding - budujte image značky cez vône

Pri nakupovaní nás ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov - značka, kvalita, zákaznícky servis, cena a tak ďalej. Dôležitú úlohu tu však zohráva ľudské podvedomie, na ktoré najintenzívnejšie vplýva čuchový zmysel.

24. november 2017
Marketing

Čo dokáže vôňa na singles párty?

Eventy TešíMa predstavujú priestor na úrovni – sympatickí ľudia, nenútený program a možnosť spoznať svoju polovičku. Aroma marketing bol pri jednom z nich pritom, so špeciálnou vôňou vyvolávajúcou pocity lásky a vzrušenia.

Zaujali sme vás?

Pomocou aroma marketingu je možné pozitívne ovplyvňovať správanie vašich zákazníkov, zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov a vytvárať kladné a dlhodobé emócie spojené s vašou značkou.